HP Support Assistant 8.8.24.33

HP Support Assistant 8.8.24.33

Hewlett-Packard – 41,4MB – Freeware – Windows
ra khỏi 22 phiếu
4 Stars User Rating
HP hỗ trợ trợ lý cung cấp một địa điểm duy nhất cho nhu cầu hỗ trợ máy tính của bạn. Từ đây, bạn có thể tự động hoá và lịch trình bảo trì, khắc phục sự cố, tìm thấy thông tin về máy tính và các chủ đề có liên quan và nhận được hỗ trợ bằng cách sử dụng tùy chọn tự giúp đỡ của bạn hoặc bằng cách liên lạc với HP. Phần mềm này có sẵn để được hỗ trợ máy tính xách tay với hệ điều hành được hỗ trợ.

Tổng quan

HP Support Assistant là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Hewlett-Packard.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 24.033 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HP Support Assistant là 8.8.24.33, phát hành vào ngày 02/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/08/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 8.8.24.33, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

HP Support Assistant đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 41,4MB.

Người sử dụng của HP Support Assistant đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HP Support Assistant!

Cài đặt

người sử dụng 24.033 UpdateStar có HP Support Assistant cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại